70 - Lajmet | KSK
LAJMET

12. Apr. 2021

Përfaqësuesit e Misionit të OSBE-së në Kosovë, vizitojnë Sekretariatin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës

Përfaqësuesit e misionit të OSBE-së në Kosovë, që monitorojnë, këshillojnë dhe ndihmojnë fuqizimin e strukturave të sigurisë së Ko…

08. Apr. 2021

Sekretari i Këshillit të Sigurisë së Kosovës z. Shpen Trdevaj priti në takim pune Atashehun Amerikan të Mbrojtjes

Në vazhdën e takimeve të rregullta që Sekretari i Këshillit të Sigurisë së Kosovës, z. Shpen Trdevaj mbanë me aleatët dhe partnerët e Kosov&…